Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zawiązało się w celu wspólnego wypracowywania nowych rozwiązań podnoszących jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w Forum przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców Warszawy, którzy:

  • zadeklarują chęć aktywnego uczestniczenia w pracach Forum i realizację wspólnych celów,
  • zaakceptują zapisy  porozumienia,
  • podpiszą deklarację przystąpienia do Forum.

Porozumienie

Deklaracja