Co będzie kiedy rodzice umrą? – jest to podstawowe pytanie jakie zadają sobie wszystkie rodziny, w których żyją osoby z niepełnosprawnością. Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęło pracę nad wypracowaniem rozwiązań dotyczących sytuacji zabezpieczenia prawno­finansowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. Konieczne wydaje się więc wypracowanie takich mechanizmów, które pozwolą zabezpieczyć potrzeby tych osób w chwili, gdy zabraknie im wsparcia rodziny. Muszą to być gwarancje zabezpieczające majątek i nadzór nad finansami oraz tworzenie środowiskowego wsparcia życzliwych osób dla dalszego funkcjonowania w swojej społeczności lokalnej.

Badania
Koncepcja
Materiały
Przykłady
Raporty