Pomysł na budowanie Kręgu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KW ONI powstał w ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną WFIONI (19 organizacji). Filozofia kręgu wsparcia to innowacyjny, zarazem a prosty w założeniach koncept lokalnej sieci oparcia społecznego i budowania solidarności na co dzień. Zakłada stworzenie na poziomie lokalnym najprostszej struktury społecznej (życzliwych osób) wokół ONI. Wspólnoty ludzi pomocnych – złączonej zainteresowaniami, preferencjami spędzania ( organizowania) czasu, hobby, religią, gustami muzycznymi, czy miłością do zwierząt oraz troską o ONI. Projekt czerpie inspirację z kanadyjskiego modelu realizowanym przez organizację PLAN ( Planeed Lifetime Advocacy Network). Twórcy tego modelu podczas wizyty w Polsce zaprezentowali jego idee, formy realizacji działań oraz znakomite efekty pracy. Zbudowana zostanie własna polska wizja „Kręgu Wsparcia” poprzez stworzenie pilotażowego modelu Kręgu Wsparcia ONI włączającego 15 rodzin współpracujących z organizacjami w ramach WFIONI. Jeśli pilotaż okaże się skuteczny, podjęte zostaną działania w tym zakresie na szerszą skalę.


SEMINARIUM BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

STRESZCZENIE                  

OPIS DZIAŁAŃ KW ONI

WOLONTARIUSZU! ZAPROSZENIE

PARTNERZY