Zofia Pągowska

Fundacja POSTAW NA NAS
00-740 Warszawa, ul. Górska 7
tel. (22) 851 05 95,
e-mail: fundacja@postawnanas.org.pl