Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
00-139 Warszawa
ul. Elektoralna 12/14
tel. 22 624 05 74
www.psouu.warszawa.pl

Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
02-321 Warszawa
ul. Kopińska 6 lok 10
tel.22 822 03 44

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
01-922 Warszawa
ul. Conrada 13
tel.22 663 40 43 fax :22 663 10 13
www.bardziejkochani.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”
02-791 Warszawa
ul. Na Uboczu 4 lok.45
tel. 22 649 64 21

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja”
02-389 Warszawa
ul. Bohaterów Września 7
tel.22 823 58 73

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami”
04-620 Warszawa
ul. Rzeźbiarska 81
tel. 613 04 48

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
03-448 Warszawa
ul. Targowa 82 lok.5
22 619 85 01

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
02-034 Warszawa
ul. Wawelska 5
www.padaczka.pl

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
01-441 Warszawa
ul. Deotymy 41
tel.22 837 42 61
www.ksnaw.pl

Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo „Dom”
01-908 Warszawa
ul. Wólczyńska 64
tel.22 835 40 87
692 900 163

Fundacja „Inne Spojrzenie„
ul. Polnej Róży 1 lok 210
02-798 Warszawa Adres do korespondencji 01-308 Warszawa
ul. Batalionów Chłopskich 78

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
01-355 Warszawa
ul. Konarskiego 60
tel.22 666 08 77
www.superszkoly.edu.pl

Fundacja Synapsis
02-085 Warszawa
ul. Ondraszka 3
tel.22 825 86 33
www.synapsis.org.pl

Fundacja „Też chcemy być”
02-785 Warszawa
ul. Puszczyka 3 m.27
tel.22 641 64 33

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mamy siebie”
02-796 Warszawa
ul. Zaruby 9/12

Fundacja Tęczowy Dom
00-001 Warszawa
ul. Jasna 22 lok 105 a
22 826 31 50

Fundacja na rzecz Niepełnosprawnych Dzieci , Młodzieży i Dorosłych „Zapewnić Przyszłość”
04-614 Warszawa,
ul.VI Poprzeczna 24
601 598 008

Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola OPP
Klub Absolwenta Dobrej Woli przy Zespole Placówek Szkolno –Wychowawczo – Rewalidacyjnych nr 1
Adres do korespondencji:
02-598 Warszawa
ul. J.Dąbrowskiego 116 a/25


Placówki, Szkoły:
Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiego Koła PSOUU Typ B
00-740 Warszawa
ul. Górska 7
22 851 05 95

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 3
tel.22 839 56 95

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B
Warszawa ul. Wilcza 9a
tel.22 628-60-43

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ B
03-844 Warszawa,
ul. Grochowska 259 A
tel. 22 810 94 81

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ AB „Pod Skrzydłami”
01-120 Warszawa ul. Nowogrodzka 75
tel. 511 854 413
www.podskrzydlami.waw.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
01-441 Warszawa
ul. Deotymy 41
22 837 92 34

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
01-197 Warszawa
ul. Karolkowa 71
22 862 41 06

Ośrodek Wczesnej
Interwencji
02-613 Warszawa
ul. Pilicka 21
tel. 22 844 44 29

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Warszawskiego Koła PSOUU
01-779 Warszawa
ul. Krasińskiego 38c
tel./fax. 22 633-81-88
ul. Wrzeciono 10 c
tel. 22 835-60-20

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
01-310 Warszawa
ul. Rozłogi 10
tel /fax 665-62-06; 22 665 64 98
www.owiron.waw.pl

Dom Rodzinny im. Czesławy Romanowskiej
Warszawskiego Koła PSOUU
Warszawa, ul. Mysłowicka 12
tel.22 833 22 15
Zespół Ognisk Wychowawczych
im. K. Liszewskiego „Dziadka”
Ognisko „Marymont”
00-640 Warszawa
ul. J.Paska 10
22 832 16 73

Zespół Społecznych Szkół Specjalnych STO „Dać Szansę”
02-639 Warszawa ul.Głogowa 2b
22-848 49 02
602 352 849
www.dacszanse.edu.pl


Urzędy, instytucje, projekty:

Akademia Pedagogiki Specjalnej
02-495 Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 40
www.aps.edu.pl

Urząd Pracy m.st Warszawy
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
01-402 Warszawa
ul. Erazma Ciołka 10
22 836 31 97
Fax: 22 837 33 40
www.up.warszawa.pl

Otwarte projekty specjalne
02-777 Warszawa
al. KEN 84 m.56

Centrum Dzwoni
22 620 30 31


Osoby indywidualne, eksperci:

  • Lidia Ułanowska
  • Barbara Szostak
  • Lidia Klaro-Celej
  • Teresa Sarafin
  • Katarzyna Rudzka
  • Anna Pogorzelec
  • Ewa Antoszkiewicz