Zapraszamy 2 marca  2015 r. (poniedziałek ) do ŚDS Warszawskiego Koła PSOUU Warszawa, ul.Górska 7. Spotkanie zaplanowane jest w godzin 10.00 – 13.00. Program spotkania:

Proponowany porządek spotkania: 10:00-13:00

 1. Powitanie  – Paweł Jordan BORIS, Zofia Pągowska Warszawskie Koło PSOUU
 2. Przedstawienie się uczestników spotkania.
 3. Paweł Jordan, Zofia Pągowska – omówienie poprzedniego spotkania Forum , które odbyło się w dniu 17.11.2014 r.
 4. Podsumowanie 2 lat pracy Forum –  gdzie jesteśmy ? co udało się wypracować ? co już robimy ?- Paweł Jordan
 5. Informacje z prac  Zespołu Koordynacyjnego Forum
 • Informacje ogólne – Zofia Pągowska
 • Informacje ze współpracy z edukacją – Teresa Serafin
 • Projekt Pilotażowym system wsparcia ONI – „Krąg wsparcia” – dalsze losy naszego projektu złożonego tym razem do FIO – Małgorzata Bortko
 • Ankieta wewnętrzna dla członków Forum  –  podsumowanie Anna Witarzewska
 • Utworzenie w Warszawie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego (PIK ONI)

inf. ze spotkań odbytych w tej sprawie – co robimy dalej ( konkurs nie został ogłoszony) – propozycje Zespołu Koordynacyjnego – Zofia Pągowska

– dyskusja

 • Plany Forum do pracy na rok 2015 – propozycje Zespołu Koordynacyjnego
 • Zabezpieczenie prawno-finansowe ONI – propozycje działań, plany – Krzysztof Koman

– dyskusja

 1. Informacja z dwóch spotkań  z Dyrektorami szkół specjalnych i przedszkoli specjalnych, które odbyły się w WCIES  w dnia 05.12. 2014 r. i 16.02.2015 r.– Lidia Klaro- Celej
 2. Spotkanie przedstawicieli Forum z Panią Minister Joanną Wójcicką w Kancelarii Prezydenta RP w dniu 06.02.2015 r. – Pani Anna Witarzewska
 3. Informacja o Projekcie dla rodzin osób przewlekle chorych „Pomyśl o so